...

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

İşbu sözleşmede kullanılan kavram ve kısaltmaların açıklamaları aşağıda verilmiştir.

HODHOD TRAVEL TURİZM İNŞ.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Bundan sonra VİPUBER olarak anılacaktır. WEBSİTE: https://www.vipuber.net/

ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslar.

ÜYE /KULLANICI: Siteyi kullanmak için gereken asgari bilgileri girerek geçerli bir e-mail adresini ve bir şifreyi kullanan, Siteye bu yolla giriş yapan ve bunun için kişisel ve/veya kurumsal bilgilerini, telefon numarasını, hizmet detaylarını kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar.

TÜKETİCİ: Web sitesindensatın alma hizmeti gerçekleştiren(ÜYE VE KULLANICI) ve sözleşme altında adı, soyadı ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişileri temsil eder.

MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU

İşbu Sözleşme’nin  konusuVİPUBER’ın sahibi olduğu   Platformsayfası üzerinden tüketici nin Türkiye ve Yurtdışında satın alacağı ulaşım hizmetlerinin (havalimanı  transferleri, şehir içi ve  şehir  dışı  transfer vb.yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TANIMLAR

Hizmet :   Tüketici ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren   firma sürücüsünü, Platform sayfası üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda tüketici’nin özgür  iradeleriyle hükümlerini belirleyerek VİPUBER ile akdettikleri ulaşım hizmetlerianlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;

 

Platform : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının tüketici ile paylaşıldığı, Cep Telefonu, Tablet, bilgisayar ve nevi cihazlar için yazılmış VİPUBER’a  ait  (internet sayfası,mobil uygulama

vb) özel yazılım.

 

İNTERNET SİTESİ : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının tüketici  ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, cep telefonu, bilgisayar, Laptop, Pc vb. cihazlar için yazılmış VİPUBER’a ait özel yazılım.

Platform   Kullanma    Bedeli    :   Şirket’in   Platform   üzerinden tüketici’nin onaylaması ve satın alması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi karşılığında  hak kazandığı hizmet bedelini  veya  aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptalleriçin VİPUBER’ın hak kazanacağı bedel.

Rezervasyon : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası tüketici bilgileri tüketici tarafından girilen, VİPUBER’a  ait platform,  mobil uygulama ve/veya internet sitesinden tüketici ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu tüketici tarafından kabul edilen taşımacılık hizmetlerinin, tüketici tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütününü ifade eder.

Sürücü    :Platform/internet     sayfası     vasıtasıyla     mobil uygulama/internet üzerinden bir araya geldikleri tüketici ile VİPUBER arasındaki taşımacılık hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçi ve Yurtdışında karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun VİPUBER tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın,  nam  ve  adına  hizmet  üreten, tüketici‘lere  taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder.

Taşıma Hizmeti : Platform /internet sayfası vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle , tüketici ve VİPUBER arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere, tüketici’lere sağlanacak olan taşımacılık hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder.

MADDE 4-ÜYELİK (BİREYSEL-KURUMSAL)

a. Üyelik, VİPUBER’ın Platform, Mobil ve/veya internet sayfası aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve iş bu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platformda/internet sayfasında yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’ninakdedilmesiyle) kazanılır. üye reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, VİPUBER’ın taşıma hizmetini veren firma ile Üye arasında Platform/internet sayfası aracılığı ile taşımacılık hizmeti acentalığı yapan firma olduğunu, platformu/internet sayfasını işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü veya firma tarafından verildiğini, VİPUBER’ın hizmetle ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlardan ötürü karayolu taşıma hizmeti üreten firmaile müştereken sorumluluğu olduğunu, işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.

 

b. Üye, VİPUBER’ın talep ettiği, cep telefonu, e-mail adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu  Üye   kabul ve beyan eder.  Aksi halde Üyeliğinin hiç bir başka ek bir neden gösterilmeksizin VİPBER tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak VİPUBER üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkına sahiptir.

c. VİPUBER söz konusu üyelik bilgilerini, platform, mobil ve/veya internet üzerindeki Üye’ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü sahıslar ile paylaşabilir.

d. VİPUBER, Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.

e. Üye kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve platform/internet üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve veya yolcuların Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

f. Üye,  VİPUBER’e     ait   platform,  Mobil ev/veya İnternet sayfasındaki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini Mobil ve İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.

g. Üye, VİPUBER’ın kendisine sms, mail ve diğer iletişim noktalarıyla kendisine pazarlama ve reklam amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletileri Yönetmeliği kapsamında önceden pazarlama izni verdiğini kabul beyan taahhüt eder.

MADDE 5-GENEL KOŞULLAR

a. KULLANIM KOŞULLARI

1. Tüketici   , VİPUBER’e ait Platformları/internet sayfasını kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında VİPUBER’ın hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak ,tüketici ’nin VİPUBER’ın’ belirlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi kartı/Banka kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılacaktır. Söz konusu ödeme halihazırda yürürlükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır.

2. Tüketici işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform/ internet aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. VİPUBER, tüketici ’nin çağrısı üzerine  en  uygun  konumda  olanSürücülerin iletişim    vve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını  ,tüketici              ’ye  bildirecektir.Söz  konusu  rezervasyon,taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise  6  saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 12 saat kalıncaya kadar,  , tüketici tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Tüketici  bahsi geçen koşullardaki saatlere uymadan rezervasyonu

iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve VİPUBER söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait kullanım ücretini iade etmez.

Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve ,tüketici ‘ye hizmet sağlanmış sayılır. Tüketici saatlereuymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

3. Tüketici İ  paylaşımlı yolculuk metodunu seçmiş ise yolculuk platform sahibinin planladığı saat ve lokasyondan hareket edecektir. Paylaşımlı yolculuk metodunda Üye 6 saat kala yolculuğu iptal etmesi durumunda ücret iadesi yada değişim yapılamamaktadır.

4. Platform vasıtasıyla , tüketici ve Sürücüyü bir araya getirmesi karşılığında hak ediş tutarı olan Platform Kullanma Bedeli ve Taşıma Bedeli için VİPUBER tarafından ,  tüketici  için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet  Bedeli’ne ait düzenlenen

fatura/faturaların müşteri nüshaları ,tüketici  ’nin talebi üzerine VİPUBER'ın merkez adresindeki işyerinde saklanır. tüketici tarafından  fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının mail adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca Platform Kullanma Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları , tüketici ’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da,tüketici ’nin Platform’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

​​​​​​​5. VİPUBER,kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar,avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında , tüketici ’leri bilgilendirebilecek, bu nedenle , tüketici elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMSleri gönderebilecektir. Tüketici söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

​​​​​​​6. Tüketici, platformu kampanya,  avantaj,  hizmet  değerlendirmesi,  müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine gönderilecek SMS, e-posta ve cep telefonu ile sesli görüşme bilgilendirmeleri Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği vb. kanunlar kapsamında izinli pazarlama onayı verdiğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

​​​​​​​7. Söz konusu hizmet ile ilgili bilgilendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için , tüketici ’nin onayı olduğunu (Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve türevleri kapsamında) iş bu sözleşme ile , tüketici , Platforma üye  olduğu  sürece  kabul  ettiğini  beyan etmiştir. VİPUBER’ın promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların VİPUBER tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

b-ŞÜPHELİ YADA HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

1. Herhangi bir işleme ilişkin olarak VİPUBER’e Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra , tüketici tarafından VISA, MASTERCARD kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması (söz konusu ispat külfetinin ,   tüketici  ’de olduğunu taraflar

şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.) halinde ilgili işlem bedeli , tüketici  ’ye iade edilebilecektir.

2. VİPUBER, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemlerde ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını , tüketici ’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

a. Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

b. Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

c. Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

d. Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

e. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi/edilememesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda , tüketici , yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararından  kendisi sorumludur. , tüketici , yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise, tüketici, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

f. PLATFORM'da, mobil yada internet sayfasında rezervasyon esnasında kullanılan kredi kartı/banka kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün TÜKETİCİ'ye hizmet sağlanmadan evvel,  kullanılan  kredi  kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, PLATFORM, kredi kartı/banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, REZERVASYON'da kullanılan kredi kartının/banka kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının/banka kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ 'den talep edebilir. , tüketici 'nin talebe konu bilgi/belgeleri  temin etmesine kadar geçecek sürede rezervasyonu dondurabilecek  olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise platform,rezervasyonu  iptal etme hakkını haizdir.

1. Tüketici ödemeyi çalıntı/kayıp ve yahut kart sahibinin bilgisi dışında yapması durumda platform 23.02.2006 tarih – 5464 sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17.madde vd. gereğince gerekli kontrolleri yapmasına rağmen işlemin gerçekleşmesi durumunda;  platform,  ,  tüketici hakkında aynı kanunun 36. ve 37. Maddesi gereğince ilgili kurumlara ihbarda bulunabilecektir.

MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Tüketici , Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen , tüketici tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. , tüketici , Transfer talebini oluştururken transfer hizmetinden faydalanacak gerçek kişinin adı soyadı Kimlik/pasaport numarasını U- ETDS sistemine işlenmesi için Platforma işlemek Zorundadır.

b. Tüketici , Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tüketiciye aittir. , tüketici , Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM'da yer alan üye bilgisi dışında başka bir gerçek kişiye  hizmet sağlanması veyahut üye bilgilerinin platform'a eksik işlenmesi sebebiyle VİPUBER’e uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran , tüketici ’ye ve taşıma faaliyetinden faydalanan şahsa ait olacaktır.

c. Tüketici , VİPUBER tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformda ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.

d. VİPUBER, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın  Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

e. Platform’un , tüketici tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan VİPUBER sorumlu değildir.

f.Tüketici , Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda FLEETCAB’ın herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti  kapsamında yine VİPUBER’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca , tüketici , sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı  yüklendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz, VİPUBER’ın söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı olmadığını, işleten, istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri sıfata haiz olmadığını kabul ve taahhüt eder.

g. Tüketici ’ler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket  Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devretmesi durumunda , tüketici  iş bu durumu kabul edeceğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

h.Tüketici ’ın işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai  ve  hukuki  sorumluluk  şahsen  ,  tüketici  ’ye  aittir.  , tüketici , ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in  tüketici    ’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

a.Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın , tüketici 'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve , tüketici  'ye ait tüm bilgi,  veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. VİPUBER, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, , tüketici ’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

b.Tüketici , platforma ait internet sitesini ve mobil aplikasyonu  hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

c.Tüketici, Paylaşımlı yolculuk metodunu seçmesi durumunda araçta meydana gelecek bir hırsızlık olayında Platform sahibi sorumlu  olmadığını şimdiden kabul eder.

d. Platform tüketici’yi kendi araçları ile taşıyabileceği gibi başka acentelerin araçları ile de taşıma yapabilecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşmenin süresi; İş bu sözleşme; söz konusu kayıt formunun düzenlendiği tarihte yürürlüğe girer ve herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise , tüketici ’nin aldığı hizmet bittiğinde kendiliğinden sona erer. İhtilaf vukuunda ihtilafın kesin çözümüne kadar ki dönemde bu sözleşme ilişkisi geçerli olacaktır.

Platform/internet sayfasının kullanımından ve/veya Yasal Uyarı metninde yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ya da Site içeriği ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, site içeriği alternatif dillerde de kullanılmış olsa Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkilidir.

Tüketici’nin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Tüketici, İş bu sözleşmenin 5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi rezervasyon saatinde 6 saat öncesinde kadar; şehir dışı rezervasyonda 12 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Paylaşımlı yolculuklarda iptal değişiklik ve cayma hakkı yoktur. Belirtilen rezervasyon saatlerine uyulmaması durumunda  ,  tüketici  İ 'nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur.

MADDE 9 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tüketici 'ye ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, platformun sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari  faaliyete  bağlı  olarak,  otomatik  ya  da  otomatik  olmayan  yöntemlerle,

internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla platform tarafından işlenebilecektir.

Veriler, , tüketici 'nin bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın verilerin saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ,  tüketici  talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek  ya da anonim hale getirilecektir. PLATFORM, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka  aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

MADDE 10- DEĞİŞİK HÜKÜMLER

a. VİPUBER tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak https://www.vipuber.net/ internet sitesinde ilân edilecek gizlilik politikası, gizlilik ve güvenlik, iptal ve değişiklik ve diğer koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

b. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi , tüketici tarafından ödenecektir.

c. Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d. VİPUBER, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayımladığı tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.

e.  Tüketici , kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş  ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile VİPUBER tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

f.  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g. Taraflar, Platform veya Yönetim ara yüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

h.Tüketici, platform üzerinden üyelik işlemini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. platform,  REZERVASYON gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin , tüketici tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

i. Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

j. Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. VİPUBER, işbu Sözleşme kapsamında , tüketici’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda , tüketici ’nin belirtilen adresine iletilecek e-posta  aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEP

Tarafların kendilerinden kaynaklanmayan her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri, savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar sonucu, işbu sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda; sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesine kadar işbu sözleşme askıda kalacaktır. Sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesiyle sözleşme tekrar yürürlüğe girecektir. Mücbir sebepler neticesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi diğer tarafa fesih veya tazminat hakkı tanımaz.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan , tüketici kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşme 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanmış olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve sair TC mevzuatı maddeleri uygulanır. İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tamamını, hareket tarihi ve saatini, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununu, internet sayfasındaki bilgileri okuyup, anlayıp, kabul ederek bir nüshasını teslim aldım.

Hizmet alan(lar) adına imzalayanın Adı-Soyadı/Tarih/İmza ; VİPUBER adına imzalayanın Adı-Soyadı/Tarih/İmza